Strategic Consulting - att göra framtiden bättre

Vad är din vision för bolaget de närmaste 3 - 5 åren?

 • Nya marknader, produkter och/eller tjänster?
 • Vilka typer av paradigmskift / världshändelser kan inträffa?
 • Förvärv eller avyttring av verksamhet?
 • Kapitalinvesteringar?
 • Hur kommer organisationen påverkas av sådana förändringar?

Genom strukturerade intervjuer och workshops med dig och ditt team, med andra parameter och tidsramar, kommer vi att identifiera de hinder som finns i vägen för att följa strategin. Tillsammans kommer vi att identifiera och kvantifiera de framgångsfaktorer och hinder som finns så att datadrivna aktiviteter kan skapas och som kan stödja transformationen.

Här är några generella steg som används och som stöds av data analytics:

 • Identifiera och kvantifiera, så tydligt som möjligt, visionen
 • Identifiera de framgångsfaktorer som behövs för att realisera visionen
 • Identifiera och kvantifiera "effekten" av kända hinder till visionen
 • Skapa aktivitetsplaner för att plocka bort hindren
 • Verkställa aktivitetsplaner i prioriterade ordning
 • Skapa datamodeller som stödjer och visualiserar utvecklingen
 • Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig direkt!