Data Management - Data är det nya Guldet!
Digitaliseringen ger upphov och tillgång till stora kvantiteter av väldiga detaljerade data vilket idag anses som "det nya guldet". Värdet ligger i att analysera data för att kunna förbättra underlaget för att fatta beslut. Men stora kvantiteter data har med sig stora utmaningar: Hur bör vi skaffa, lagra, ge tillgång till, använda, strukturera och säkra vår data på bästa möjliga sett? Data Management handlar om hur du kan bäst realisera värdet av ditt digitala guld.

Intresset i Data Management ökar och flera företag implementerar avancerade Business Intelligence aktiviteter, såsom "Self-Service" BI och prediktive analyser med Data Science/Machine Learning. Detta i sin tur leder till behovet av information från flera olika källor - och ett behov att försäkra att rätt data av bästa kvalité och rätt detaljnivå används i analyserna.

Det vanligaste problemet är att data är lagrade på flera olika källor och att dessa inte kommunicera på rätt sätt med varandra. Den traditionella lösningen har varit att bygga ett så kallat "datalager" på en server någonstans. För att sedan därifrån de olika källorna extrahera, transformera och lagra data i "datalagret". Den relevanta datan är därmed tillgänglig för rapporter och analyser från denna plats.

  • Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig direkt!