Project Management
Ibland dyker möjligheter och/eller problem upp som kräver en dedikerad resurs för att lösas eller hanteras. Detta görs genom databaserade analyser och beslutfattande. Exempel på sådana aktiviteter kan vara att:

  • Förbättra kundleveranser, leverantör- och produktkvalité
  • Göra en översyn på produktionskalkyler, kundkategorisering och distributionskanaler
  • Implementera ERP-system, nya anläggningar eller nya affärer
  • Implementera nya maskiner
  • Insourca, outsourca eller flytta produktion
  • Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig direkt!