Business Intelligence - deskriptiv statistik (det som har skett)

Microsoft's Power Business Intelligence verktyg hjälper mig extrahera rådata från ett eller flera system, transformera och ladda upp data in till olika rapporter, dashboards och företagsunika applikationer! Detta är ett så kallat "self-service" program som ger dig möjlighet att gå ner på detaljnivå utan extra hjälp från IT-folket. Oavsett om du är på kontoret, hemma eller på resandefot kan du använda din laptop, Ipad eller mobil för att få tillgång till och analysera de data som är intressant just för dig.

Genom strukturerade intervjuer och workshops med dig och ditt team, kan vi identifiera vilken information som är viktig till vem och vem som har tillgång till vilken information.

Dessa typer av rapporter använder information som redan finns i olika system/databaser och kallas för deskriptiv statistik. Det beskriver historiskt det som hänt. Det är ett utomordentligt sätt för att följa upp en rörelses nyckeltal gällande affärer, strategier och affärsmodeller. Några exempel kan vara
:

  • Försäljningsanalyser
  • Inköpsanalyser
  • Produktionsanalyser
  • Finansiella analyser
  • Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig direkt!