Operative Consulting - att göra imorgon lite bättre

Genom strukturerade intervjuer och workshops med dig och ditt team, kommer vi att identifiera de hinder som finns i vägen till dina mål. Tillsammans kommer vi att identifiera och kvantifiera de framgångsfaktorer och hinder som finns så att datadrivna aktiviteter kan skapas och som kan visualisera transformationen från dagens läget till den önskade läget.

Här är några generella steg som används och som stöds av data analytics:

  • Identifiera och kvantifiera, så tydligt som möjligt, målen
  • Identifiera de framgångsfaktorer som behövs för att realisera målen
  • Identifiera och kvantifiera "effekten" av kända hinder till målen
  • Skapa aktivitetsplaner för att plocka bort hindren
  • Verkställa aktivitetsplaner i prioriterade ordning
  • Skapa datamodeller som stödjer och visualiserar utvecklingen
  • Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig direkt!