Data Science - prediktive statistik (det som kan ske)

Data Science är ett brett begrepp vilket inkluderar Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Neural Networks (NN) och Avancerade Statistiska Analyser som används för att analysera stora datamängder. Jag använder avancerade statistiska och analytiska program såsom Python, R och TensorFlow vilket ge en djupare inblick i dina data för analytiska och/eller prediktiva ändamål. Beroende på vilka data som finns tillgänglig, kan jag beräkna olika regressions- och klassifikationsanalyser eller tillåta AI/ML att "hitta" sin egen lösning eller insikt från datamängden.

Tillämpningsområden:

  • Kundanalyser (PCA och K-means)
  • Inköpsanalyser (Purchase incidence, Brand Choice, Purchase Quantity)
     
  • Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig direkt!