Operativt arbete

 

För att inte störa den operativa verksamheten krävs det oftast extra resurser, under en begränsad tid, för att kunna verkställa den strategiska aktivitetsplanen.

 

Hoover Consulting har erfarenhet av följande aktiviteter: 

 • Integration av verksamheter
 • Implementering av affärssystem
 • Ekonomiska utredningar/analyser
 • Utveckling av nyckeltal
 • Produktionskalkyler
 • Budgetarbete
 • Prognosarbete
 • Ekonomidirektör/Ekonomichef
 • Koncerncontroller/Controller

Strategiskt arbete

  

Efter att principiella beslut har fattats går bolaget till handling med att skapa förutsättningar för att maximera potentialen av en strukturell förändring.

 

Hoover Consulting har erfarenhet av följande aktiviteter: 

 • Facilitering av aktivitetsplaner
 • Framtagning av kontrollsystem på nya affärsmodeller
 • Framtagning av långsiktiga ekonomiska planer t ex 3 - 5 år framåt
 • Aktivt styrelsearbete

Strukturella förändringar

 

Allteftersom omvärlden ställer högre krav på ett bolags unika konkurrensfördel sker ofta strukturella förändringar som för bolaget vidare i sin utveckling.

 

Hoover Consulting har erfarenhet av följande aktiviteter: 

 • Avyttring av verksamheter
 • Förvärv av verksamheter
 • Kapitalanskaffning till verksamheter