Hoover Consulting har över 20 års erfarenhet inom ekonomi från huvudsakligen internationella industriella företag med sina huvudkontor i Sverige. Erfarenheterna kommer både från Sverige och utomlands och handlar mest om integration av verksamheter, harmonisering av processer samt utveckling/integrering av ekonomisk rapportering.

De olika konsultområdena är uppdelade i 3 kategorier:

  • Operativt arbete
  • Strategiskt arbete
  • Strukturella förändringar